Privacy Statement

Tristan-Art respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken.
Bij bezoek aan deze website zal Tristan-Art, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken. Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Tristan-Art deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken.

Tristan-Art zal uw persoonsgegevens niet aan derden beschikbaarstellen, tenzij wij daartoe verplicht zijn krachtens een wettelijk voorschrit.
Door uw gegevens in te voeren gaat u met het bovenstaande akkoord.
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.
Tristan-Art behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement.